Skip to content Skip to footer
Luni - Vineri: 7-21 | Sâmbăta: 9-12
Str. Pantelimon Halipa, nr. 13b vis - a - vis de Spitalul Clinic de Recuperare Iași

S.C. DELV S.R.L cu sediul în mun. Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 13B, birourile 2,3,4,5, etaj 1, jud. Iași, cod EUID ROONRC.J22/1906/2014, C.U.I. 33931870, date de contact: tel: 0332.408.211, e-mail: programari@delv.ro, prelucrează cu bună-credință, în mod legal, echitabil și transparent datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016 aplicabil din data de 25.05.2018. Datele dumneavoastră personale sunt protejate de către S.C. DELV S.R.L. prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare și sunt administrate în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate.

1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Colectăm și prelucrăm, prin mijloace manuale/electronice, datele dumneavoastră personale constând în: nume, prenume, CNP, serie/nr. act de identitate, adresa de domiciliu, sex, data nașterii, naționalitate, ocupație, loc de muncă, date financiare-venituri salariale sau de altă natură, date bancare – banca și nr. de cont bancar, date de asigurare- tipul de asigurare, asigurator, codul unic de asigurare, numărul cardului de sănătate, date privind starea de sănătate, date de contact-telefon, e-mail, adresă poștală, pentru următoarele scopuri:

 • Realizarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastră, inclusiv: programarea serviciilor online/telefonic, transmiterea de remindere și alte detalii privind programarea, diagnosticarea, asistența medicală și/sau tratamentul pacientului, eliberarea rezultatelor investigațiilor sau consultațiilor de specialitate ori a altor documente medicale, înregistrarea pacienților, monitorizare sanatate pacient, gestiunea administrativă;
 • Reclamă, marketing (inclusiv marketing direct), publicitate, analiză statistică ce nu implică crearea de profiluri individuale, trimiterea de buletine informative (newsletter,mesaje,email, telefon ), campanii de promovare, promoțiile și/sau evenimentele pe care le organizăm, evaluarea gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la serviciile noastre. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării atunci când scopul prelucrării este marketingul direct, în orice moment și în mod gratuit, atât în cazul unei prelucrări inițiale, cât și în cazul unei prelucrări ulterioare.
 • Raportări către societăți de asigurare, Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică sau Ministerul Sănătății, raportări fiscale;
 • Introducerii datelor personale în programele electronice pentru furnizare de servicii medicale;
 • În scopul efectuării operațiunilor bancare, judiciare;
 • Preluarea de imagini video si audioprin mijloace automatizate in vederea monitorizarii/securitatii persoanelor, spatiilor si /sau bunurilor publice / private.
 • Transmiterea datelor personale către instituții și autorități publice implicate în furnizarea serviciilor medicale de către noi.

FURNIZAREA ACESTOR DATE PERSONALE ESTE NECESARĂ PENTRU CA S.C. DELV S.R.L. SĂ POATĂ GESTIONA ȘI DA CURS SOLICITĂRILOR DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR MEDICALE DE CĂTRE NOI. REFUZUL FURNIZĂRII ACESTOR DATE POATE CONDUCE LA IMPOSIBILITATEA DE A DA CURS SOLICITĂRILOR DUMNEAVOASTRĂ LEGATE DE FURNIZAREA SERVICIILOR MEDICALE, PRECUM ȘI LA IMPOSIBILITATEA ORGANIZĂRII ȘI FURNIZĂRII SERVICIILOR MEDICALE.

2. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Prelucrarea datelor personale ale dumneavoastră în unul/mai multe dintre scopurile de mai sus are ca temei:

 • Consimțământul dumneavoastră pentru activitățile de prelucrare a datelor personale pentru scopurile de mai sus (inclusiv marketing direct) și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului. În măsura în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la o anumită prelucrare aveți dreptul de a-l retrage în orice moment.
 • Încheierea/executarea unui contract de servicii medicale;
 • Îndeplinirea unei obligații legale ce ne revine potrivit legii.

3. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre și a termenelor de arhivare. Ștergem datele dumneavoastră personale la momentul la care ne solicitați expres acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală; acestea vor fi șterse în termenul impus de lege.

4. PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a lua o decizie bazată pe prelucrarea automată sau pentru a crea profiluri pentru a evalua automat aspecte privind personalitatea dumneavoastră.

5. DESTINATARII DATELOR

Dezvăluim datele dumneavoastră personale unor destinatari care pot fi: autorități și instituții publice abilitate conform legii, societăți de asigurare, instituții bancare, împuterniciți S.C. DELV S.R.L. implicați în realizarea și furnizarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastră și gestionarea activităților administrative necesare desfășurării activității medicale, inclusiv profesioniștii ce colaborează cu S.C. DELV S.R.L. respectând secretul profesional.

Vom dezvălui datele dumneavoastră de contact către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama S.C. DELV S.R.L. în scop de marketing (inclusiv marketing direct), în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne conforma oricărei obligații legale sau în virtutea obligațiilor noastre față de o autoritate/instituție publică sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța S.C. DELV S.R.L. sau a pacienților noștri.

6. TRANSFERUL DATELOR ÎN STRĂINĂTATE

S.C. DELV S.R.L. nu va transfera datele dvs. cu caracter personal în țări din afara UE sau SEE sau către alte organizații internaționale.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a se asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă reamintim că, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a vă opune prelucrării atunci când scopul prelucrării este marketingul direct, în orice moment și în mod gratuit, atât în cazul unei prelucrări inițiale, cât și în cazul unei prelucrări ulterioare;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment atunci când v-ați exprimat consimțământul cu privire la o anumită prelucrare;
 • dreptul de informare și dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze cererii dumneavoastră,
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de portabilitate a datelor.

  Vă puteți exercita aceste drepturi printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată S.C. DELV S.R.L. la sediul acesteia din mun. Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 13B, birourile 2,3,4,5, etaj 1, jud. Iași sau la adresa de e-mail: programari@delv.ro. În cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

 
Programează-te acum!